میکروسکوپ 2

میکروسکوپ 2

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین

آزمایشگاه: آزمایشگاه چوب شناسی

مدیر آزمایشگاه: دکتر طلایی

تعرفه ثابت: 1000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: ایران
نام مسئول: فرزاد اربابی قمصری
شماره(های) تماس: 021-22970061-2253
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
تست تراکنش
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس