رایانه پردازش سریع

رایانه پردازش سریع

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی برق

آزمایشگاه: آزمایشگاه الکترومغناطیس کاربردی

مدیر آزمایشگاه: دکتر سید محمد هاشمی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: Intel, ASUS, Samsung, Corsair
نام مسئول: سید محمد هاشمی
شماره(های) تماس: 02122970006
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد. دانلود کاتالوگ
CPU: Core i7 6800K RAM: 64GB DDR4 Corsair Hard: 256GB SSD Samsung Mother Board: ASUS X99-E Liquid Cooler
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس