دستگاه تست خستگی اکسیال

دستگاه تست خستگی اکسیال

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد

مدیر آزمایشگاه: مهندس حامد قلی پور

تعرفه ثابت: 3000000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: سنتام
نام مسئول: حامد قلی پور
شماره(های) تماس: 021-22970061-2342
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
دستگاه خستگی سرووهیدرولیک کشش-فشار و ظرفیت آن 5 تن می باشد. (هزینه استفاده از دستگاه به ازای هر ساعت 3000000 ریال می باشد)
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس