تداخل سنج مایکلسون - مورلی

تداخل سنج مایکلسون - مورلی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه: آزمایشگاه اپتیک

مدیر آزمایشگاه: مهندس عبدالملکی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: مولیان طوس
نام مسئول: مرضیه عبدالملکی
شماره(های) تماس: 021-22970061-2355
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
معرفــــی دستگاه: این ابزار یک مجموعه تداخل سنجی است که شامل: 1- دو آینه 2- دو تیغه کواترز 3- پیچ میکرومتر 4- منبع نوری متفاوت 5- فیلتر رنگی. تداخل سنج‌ها برای اندازه گیری طول موج طیف‌های متفاوت هر لامپ گازی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. همچنین به کمک ایجاد تداخل نوری در این تداخل سنج‌ها می توان اختلاف طول موجی دو خط طیفی نزدیک به هم را اندازه گیری کرد.
قابلیت‌های دستگاه: با کمک این مجموعه می توان با نحوه عملکرد تداخل سنج‌ها آشنا شد. همچنین طول موج طیف‌های در حد نانومتر را به صورت غیرمستقیم اندازه گیری کرد. آزمایش اصلی تداخل سنج مایکلسون- مورلی تشکیل طرح‌های تداخلی، شمارش و کالیبره کردن آن است.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس