پلاریزاسیون نور

پلاریزاسیون نور

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه: آزمایشگاه اپتیک

مدیر آزمایشگاه: مهندس عبدالملکی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: مولیان طوس
نام مسئول: مرضیه عبدالملکی
شماره(های) تماس: 021-22970061-2355
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
معرفــــی دستگاه: این مجموعه شامل: 1- منبع نور 2- پلاریزور 3- آنالیزور 4- آشکار ساز 5- ریل اپتیکی 6- فیلتر است. تمامی این ابزار برای پلاریزاسیون نور خنثی و در نهایت بررسی یک نور پلاریزه به کار برده می شود.
قابلیت‌های دستگاه: به کمک این مجموعه می توان خصوصیات یک نور پلاریزه خطی و دایروی را بررسی کرد. و پی به تفاوت های دو نوع پلاریزاسیون برد. همچنین دانشجویان می توانند به کمک این آزمایش مشکلات عدیده خود را در مورد مفهوم پلاریزاسیون از بین ببرید.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس