پتانسواستات

پتانسواستات

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه: آزمایشگاه نانو ساختارهای کاربردی

مدیر آزمایشگاه: دکتر بهشتیان

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: ایران
نام مسئول: جواد بهشتیان
شماره(های) تماس: 021-22970061-2423
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
تست
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس