دوربین

دوربین

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی معماری و شهر سازی

آزمایشگاه: لابراتور عکاسی

مدیر آزمایشگاه: دکتر عارفی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: المان
نام مسئول: علی قاسمی
شماره(های) تماس: 22970061
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
تست
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس