دستگاه حمام آلتراسونیك

دستگاه حمام آلتراسونیك

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی برق

آزمایشگاه: آزمایشگاه نانو الکترونیک

مدیر آزمایشگاه: مینا امیر مزلقانی

تعرفه ثابت: 10000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: شركت ELMA
نام مسئول: زینب پورمحمدی
شماره(های) تماس:
برای استفاده از این تجهیز باید 1% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
تعرفه به ازای هر ساعت استفاده از دستگاه می باشد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس