خوشه محاسباتی(HPC)

خوشه محاسباتی(HPC)

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده فناوری های نوین

آزمایشگاه: خوشه محاسباتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

مدیر آزمایشگاه: مهندس پیمانی راد

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: فرزانه پیمانی راد
شماره(های) تماس: 021-22970061-2631
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.

خدمات قابل ارائه آزمایشگاه / دستگاه

 

شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات

هزینه خدمات (ریال)

ارائه خدمات محاسباتی سنگین - هر نود محاسباتی  شامل 40 هسته و 40 گیگ رم

توسط کارشناس

توسط متقاضی

 

 هر ساعت 2000 ریال

 

زمان سرویس دهی

 

روز

ساعت شروع

ساعت پایان

توضیحات

شنبه

 8

 16

 

یکشنبه

 8

 16

 

دوشنبه

 8

 16

 

سه شنبه

 8

 16

 

چهار شنبه

 8

 16

 

تجهیزات جانبی: ندارد

زمینه های کاربردی: فیزیک، ریاضی، برق و الکترونیک، مهندسی مواد و مکانیک

محدودیت های دستگاه: ابعاد اندازه گیری

تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس