اثر هال

اثر هال

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه: آزمایشگاه مدرن

مدیر آزمایشگاه: مهندس عبدالملکی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: مولیان طوس
نام مسئول: مرضیه عبدالملکی
شماره(های) تماس: 021-22970061-2355
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.

معرفــــی دستگاه: این مجموعه شامل پنج بخش است: 1- منبع تغذیه تولید جریانDC 2- منبع تغذیه تولید میدان مغناطیسی 3- سیم پیچ های میدان مغناطیسی با هسته های فلزی 4- برگه های فلزی مخصوص اثر هال 5- میکرو ولتمتر.

این مجموعه شامل دو منبع تغذیه است که با توجه به نوع سیم پیچ ها و برگه فلزی، باید از منبع تغذیه با تولید ولتاژ مختلف استفاده کرد.

 قابلیت‌های دستگاه: به کمک این مجموعه می توان چگالی بار موجود در دو فلز مس و روی و نوع حامل های بار آن ها را تعیین کرد.

تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس