تداخل سنج فابری پرو

تداخل سنج فابری پرو

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه: آزمایشگاه مدرن

مدیر آزمایشگاه: مهندس عبدالملکی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: مولیان طوس
نام مسئول: مرضیه عبدالملکی
شماره(های) تماس: 021-22970061-2355
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
معرفــــی دستگاه: این دستگاه شامل دو بخش است: 1- لامپ گازی سدیم 2- تداخل سنج

خود تداخل سنج از چهار بخش عمده تشکیل شده است: 1- آینه اول 2- آینه دوم 3- عدسی چشمی 4- پیچ میکرومتری

آینه ها که در واقع تیغه های بازتاب دهنده هستند، پرتوهای آمده از لامپ را به دو پرتو تقسیم می کنند که به کمک پیچ های تنظیم می توان پرتوهای آمده از لامپ را با هم موازی کرد و پدیده تداخل را مشاهده کرد. عدسی چشمی به بیننده کمک می کند که فریزهای تداخل را واضح ببیند و به کمک پیچ میکرومتر می توان فریزهای تداخلی را جا به جا کرد و به اهداف آزمایش رسید.

قابلیت دستگاه: به کمک این دستگاه می توان طول موج لامپ گازی مقابلش را اندازه گیری کرد. همچنین برای آشنایی دانشجویان با چگونگی ایجاد طرح تداخلی و روش تنظیم دستگاه مفید است. ازآنجا که تداخل سنج ها ابزار اندازه گیری اختلاف راه واختلاف فاز هستند، این تداخل سنجه هم ی تواند برای این منظور مورد استفاده قرار گیرد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس