دستگاه اب دیونایزر

دستگاه اب دیونایزر

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی پیل سوختیFuel Cell Research Laboratory

مدیر آزمایشگاه: دکتر میرزایی

تعرفه ثابت: ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: بهنام معینی
شماره(های) تماس: 021-22970061-2524
برای استفاده از این تجهیز باید 50% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
تولید آب دیونیزه با استفاده از فیلتر
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس