مقاومت سنج 4 پراب

مقاومت سنج 4 پراب

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی پیل سوختیFuel Cell Research Laboratory

مدیر آزمایشگاه: دکتر میرزایی

تعرفه ثابت: ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: صنعت نما جوان
نام مسئول: بهنام معینی
شماره(های) تماس: 021-22970061-2524
برای استفاده از این تجهیز باید 50% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
اندازه گیری مقاومت سطحی، صفحات و لایه های نازک لایه های فلزی،لایه های نیمه هادی، الکترود های شفاف مانند ITO و FTO بررسی کیفیت و ضخامت لایه نشانی در مکان های مختلف نمونه بدست آوردن مقاومت ویژه ρ (با داشتن ضخامت) اندازه گیری ضخامت لایه (با داشتن مقاومت ویژه) رسم نمودار V-I و محاسبه شیب آن در کامپیوتر با استفاده از ماژول رابط کامپیوتری (اختیاری)
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس