فشار سنج داخل سیلندر

فشار سنج داخل سیلندر

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه موتور های احتراق داخلی

مدیر آزمایشگاه: مهندس حامد قلی پور

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: Kistler آلمان
نام مسئول: حامد قلی پور
شماره(های) تماس: 021-22970060-2342
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس