دستگاه ارزیابی ناهنجاری های کف پا (فوت اسکنر

دستگاه ارزیابی ناهنجاری های کف پا (فوت اسکنر

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

آزمایشگاه: آزمایشگاه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

مدیر آزمایشگاه: دکتر هادی صمدی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: دانش سالار ایرانیان ساخت ایران
نام مسئول: سجاد کرمی
شماره(های) تماس: 021-22970051
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
به منظور بررسی شکل کف و میزان قوس پا، نمایش دفورمیتی های کف پا، توزیع فشار و اطلاعات آناتومیکی و انتروپومتریک کف پا استفاده می شود.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس