دستگاه تشدید مغناطیسی

دستگاه تشدید مغناطیسی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه: آزمایشگاه مدرن

مدیر آزمایشگاه: مهندس عبدالملکی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: مرضیه عبدالملکی
شماره(های) تماس: 021-22970061-2355
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.

معرفــــی دستگاه:این دستگاه شامل: 1- منبع تغذیه و فرکانس ساز برای آهنربای مغناطیسی 2- دو سیم پیچ 3- دو آهنربای ثابت 3- دو آهنربای میله ای در ابعاد مختلف 4- پایه نگهدارنده.

این ابزار نمونه آزمایشگاه MRI است و با این ابزار می توان دانشجویان را با چگونگی تأثیر میدان های مغناطیسی قوی بر روی مولکولهای بدن آشنا کرد.

 قابلیت‌های دستگاه:کل این مجموعه برای ایجاد تشدید مغناطیسی با تغییر فاصله آهنرباها و ابعاد آهنرباها، به کار برده می شود. می توان تأثیر تشدید مغناطیسی را بر روی نوع حرکت آهنربا و دامنه حرکت آن مشاهده کرد که تمامی این حرکت ها و فرکانس ها پایه ساخت دستگاه MRI است.

تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس