اسپکترومتر

اسپکترومتر

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه: آزمایشگاه مدرن

مدیر آزمایشگاه: مهندس عبدالملکی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: مولیان طوس
نام مسئول: مرضیه عبدالملکی
شماره(های) تماس: 021-22970061-2355
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.

معرفی دستگاه : این دستگاه یک ابزار اپیتکی است که دارای سه بخش اصلی است: 1- کولیماتور (موازی ساز) 2- تلسکوپ (چشمی) 3- صفحه گردان و پایه نگهدارنده. این ابزار باید در برابر لامپ های مختلف قرار گیرد و آزمایش های متفاوت با آن انجام شود. بخش کولیماتور پرتوهای آمده از لامپ را موازی می کند و به کمک بخش تلسکوپ و بخش نگهدارنده که در آن می تواند توری پراش و یا منشور قرار گیرد، می توان طیف های متفاوت و طول موج های مختلف لامپ های متفاوت را اندازه گیری کرد.
قابلیت های دستگاه: از این دستگاه در آزمایشهای متفاوتی می توان بهره جست: 1- آزمایش سری بالمر و اندازه گیری فرکانس های سری بالمر 2- آزمایش اندازه گیری طیف اتم جیوه 3- آزمایش ضریب شکست منشور و زاویه مینیم انحراف منشور 4- آزمایشهای طیف سنجی برای اتمهای (لامپهای) مختلف.

 

تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس