اثر فوتوالکتریک

اثر فوتوالکتریک

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه: آزمایشگاه مدرن

مدیر آزمایشگاه: مهندس عبدالملکی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: مولیان طوس
نام مسئول: مرضیه عبدالملکی
شماره(های) تماس: 021-22970061-2355
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.

معرفی دستگاه : این دستگاه شامل سه بخش است: 1- لامپ جیوه 2- محفظه فوتو الکتریک 3- گالوانومتر و منبع تغذیه

در محفظه فوتو الکتریک ادوات اپتیکی و سلول فوتو الکتریک قرار دارد. سلول فوتو الکتریک توسط سیم به گالوانومتر و منبع تغذیه متصل است و می­ توان ایجاد جریان توسط سلول فوتو الکتریک را روی گالوانومتر دید و می­ توان توسط منبع تغذیه، ولتاژ معکوس به سیستم اعمال کرد و میزان ولتاژ تولید شده توسط سلول فوتوالکتریک ناشی ازبرخورد طیف مورد نظر را اندازه­ گیری کرد.


قابلیت های دستگاه:    این مجموعه برای مشاهده اثر فوتو الکتریک، اندازه­گیری ثابت پلانک و با کمی تغییر اندازه گیری تابع فلز فوتو لکتریک بکار برده می شود.

 

تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس