ارزیابی خطای فضایی زمانی تکالیف ادراکی حرکتی

ارزیابی خطای فضایی زمانی تکالیف ادراکی حرکتی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

آزمایشگاه: آزمایشگاه رفتار حرکتی

مدیر آزمایشگاه: دکتر فرزانه حاتمی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: شرکت دانش سالار ایرانیان
نام مسئول: سجاد کرمی پناه
شماره(های) تماس: 021-22970051-2314
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.

این دستگاه جهت بررسی اثر تداخل زمینه ای، ارائه یا عدم ارائه بازخورد بر تکالیف ساده و پیچیده ادراکی حرکتی هدف گیری با صفحه کلید مخصوص در دوره فراگیری اولیه و پرآموزی با مقدار تمرین قابل دستکاری و امکان تغییر ترتیب تکالیف و توسط شرکت دانش سالار ایرانیان طراحی شده است.

تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس