حافظه بینایی- فضایی (نرم افزارکرسی بلاک)

حافظه بینایی- فضایی (نرم افزارکرسی بلاک)

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

آزمایشگاه: آزمایشگاه رفتار حرکتی

مدیر آزمایشگاه: دکتر فرزانه حاتمی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: شرکت ایرانی پدیدار امید
نام مسئول: سجاد کرمی پناه
شماره(های) تماس: 021-22970051-2314
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.

آزمون حافظه بینایی – فضایی یک آزمون روانشناختی برای سنجش حافظه کوتاه مدت فعال بینایی – فضایی است که توسط شرکت ایرانیپدیدار امید فردا طراحی و ساخته شده است.

تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس