الکترومایوگرافی سطحی 8 کاناله

الکترومایوگرافی سطحی 8 کاناله

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

آزمایشگاه: آزمایشگاه رفتار حرکتی

مدیر آزمایشگاه: دکتر فرزانه حاتمی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: چین
نام مسئول: سجاد کرمی پناه
شماره(های) تماس: 021-22970051-2314
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.

الکترومایوگرافی(EMG) تکنیکی است که برای محاسبه و ضبط حالات عضلانی بدن در مواقع انقباض و انبساط. این دستگاه پالس های تولید شده از سلول های عضلانی را در حالات انبساط و انقباض دریافت می کند. الکترومایوگرافی مطالعه عملکرد عضله از طریق تحلیل  سیگنال های الکتریکی تولید شده حین انقباض های عضلانی است.

تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس