دستگاه سنجش تعادل استاتیک

دستگاه سنجش تعادل استاتیک

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

آزمایشگاه: آزمایشگاه رفتار حرکتی

مدیر آزمایشگاه: دکتر فرزانه حاتمی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: آلمان
نام مسئول: سجاد کرمی پناه
شماره(های) تماس: 021-22970051-2314
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
دستگاه تعادل، سنجش پایداری وضعیت بدنی، نوسانات بدنی، نوسانات بدنی را به صورت غیر مستقیم بر پایه واکنش سطح ایستا به نیرو های وارده ناشی از جابجایی مرکز ثقل آزمودنی را اندازه گیری کرده و تحلیل می نماید.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس