دوره بی پاسخی روانشناختی

دوره بی پاسخی روانشناختی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

آزمایشگاه: آزمایشگاه رفتار حرکتی

مدیر آزمایشگاه: دکتر فرزانه حاتمی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: شرکت ایرانی پدیدار امید فردا
نام مسئول: سجاد کرمی پناه
شماره(های) تماس: 021-22970051-2314
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
ثبت دقیق مقدار دوره­ بی­ پاسخی روانشناختی ثبت دقیق زمان ارائه محرک اول و دوم و زمان پاسخ به محرک اول و دوم اندازه ­گیری زمان واکنش ساده، انتخابی و افتراقی با دست و پا آزمون الگوی تحریک دوگانه بینایی و شنوایی
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس