پتانسیواستات-گالوانواستات

پتانسیواستات-گالوانواستات

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی پیل سوختیFuel Cell Research Laboratory

مدیر آزمایشگاه: دکتر میرزایی

تعرفه ثابت: 0 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: Zahner Electric
نام مسئول: بهنام معینی
شماره(های) تماس: 021-22970061-2524
برای استفاده از این تجهیز باید 50% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
The ZENNIUM  is a high-performance electrochemical workstation at a surprising affordable price. Besides a potentiostat / galvanostat it bears a frequency response analyzer unit  for promoting impedance spectroscopy. It provides high-end features like a frequency range up to 1 MHz, a max. current of ±2.0 A, a controlled voltage of ±2 V .The ZENNIUM  is a perfect workstation for a wide range of electrochemical applications with focus on corrosion, coatings and laminates.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس