دستگاه بارگذاری یونیورسال به ظرفیت 15 تن

دستگاه بارگذاری یونیورسال به ظرفیت 15 تن

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقات مهندسی سازه و زلزله

مدیر آزمایشگاه: دکتر اصغر وطنی اسکوئی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: آلمان
نام مسئول: دکتر اصغر وطنی اسکوئی
شماره(های) تماس: 021-22970021
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
دستگاه کشش یونیورسال با ظرفیت 15 تن
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس