سه محوری دینامیکی

سه محوری دینامیکی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران

آزمایشگاه: آزمایشگاه مکانیک خاک

مدیر آزمایشگاه: دکتر سعید غفارپور جهرمی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: ایران- شرکت مواد ساخت آزما ویستا
نام مسئول: دکتر سعید غفارپور جهرمی
شماره(های) تماس: 021-22970060-2556
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
ستگاه سه‌محوری یکی از مشهورترین و پرکاربردترین دستگاه‌های مهندسی ژئوتکنیک در مطالعات آزمایشگاهی است که با شبیه‌سازی شرایط تنش نمونه در عمق زمین، تعیین مقاومت برشی، سختی برشی و دیگر پارامترهای مکانیکی و دینامیکی خاک را میسر می‌کند. کنترل شرایط زهکشی، وضعیت تنش تحکیمی، نحوه بار گذاری (تنش یا کرنش کنترل)، بارگذاری مونوتونیک یا سیکلیک و ... حین اعمال برش به نمونه‌ی خاکی از مهم‌ترین قابلیت‌های این دستگاه محسوب می‌شود.با توجه به زمینه‌های متنوع، دستگاه‌های متفاوتی برای این آزمایش طراحی شده و در هر مدل امکان ارزیابی پارامترهای مشخصی در بازه وسیع‌تر وجود دارد. سیستم بارگذاری، فرکانس بارگذاری، هندسه نمونه، مسیرهای تنش، کنترل درجه اشباع و ظرفیت بارگذاری دستگاه فاکتورهایی هستند که در دستگاه‌های مختلف می‌تواند متفاوت باشد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس