مقاومت و روانی مارشال

مقاومت و روانی مارشال

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران

آزمایشگاه: آزمایشگاه روسازی راه- قیر و آسفالت

مدیر آزمایشگاه: دکتر سعید غفارپور جهرمی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: ایران
نام مسئول: مهندس حسین غلامعلی
شماره(های) تماس: 021-22970021
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
استاندارد ASTM 

تغییر شكل نسبی آسفالت معیاریست از میزان وارفتن و یا به عبارت بهتر تغییر شكل نسبی آسفالت تحت تاثیر بار وارده به طوری‌كه هر چه تغییر شكل نسبی بیشتر باشد میزان وارفتن آسفالت پخش شده تحت تاثیر بار بیشتر خواهد بود و تاب فشاری آسفالت عبارتست از بیشینه مقدار باری كه نمونه آسفالت بر حسب كیلو گرم می تواند بدون اینكه شكستگی در آن ایجاد شود تحمل نماید .

پس از انجام آزمایش وزن مخصوص نمونه ها را درون فك مارشال قرار می دهیم كه درجه حرارت فك باید بین 38-21 درجه باشد و میتوان به كمك آب گرم این كار را انجام داد . سپس به كمك دستگاه مارشال مورد آزمایش قرار می دهند . در صورتی که دستگاه از نوع دیجیتالی باشد ، نیاز به قرائت كردن همزمان دو نفری ندارد ولی چنانچه دستگاه دیگری در اختیار داریم كه با سیستم رینگ و گیج كار می كند در تمام مراحل انجام آزمایش باید دو نفر بطور همزمان حضور داشته باشند که در هنگام مكث عقربه بار وارده بر روی عددی یا شروع به برگشتن آن،نفر دیگر روانی را قرائت نماید كه با علامت چك اینكار معمولا صورت می پذیرد . به‌هر‌حال در مورد دستگاه های دیجیتال این كار خودکار انجام می شود و فقط كافیست پس از شكستن هر نمونه كلید (reset ) را فشار دهیم .

میانگین هر نمونه ( مربوط به یك درصد قیر ) را نیز درستون مربوطه یادداشت می كنند و همانطوركه قبلا ذكر شد چون مقاومت نمونه ها بستگی به ارتفاع آنها دارد بایستی مقدار حداكثر بار وارده را بر حسب ارتفاع استاندارد تصحیح كنیم و برای تصیح مقدار مقاومت مارشال نمونه هایی كه ارتفاع آنها كمتر ویا بیشتر از  2 اینچ باشد در ضریبی موسوم به نسبت همبستگی كه مقدار آن از جدول مربوطه تعیین می گردد ضرب كنیم .

چنانچه خواسته باشیم اثر آب را بر مقاومت روانی و چسبندگی نمونه های مارشال اندازه گیری كنیم باید نمونه های تهیه شده را مدت چهار روز در آب با درجه حرارت 25  درجه (حرارت آزمایشگاه ) و یا در حمام مخصوص نگهداری نمود و سپس مورد آزمایش قرار دهیم . بدیهی است این آزمایش را باید بر روی نمونه هایی انجام دهید كه درصد قیر آن بر اساس طرح آسفالت تعیین شده هم چنین سایر ارزش‌های دیگر مخلوط آسفالتی در این درصد قیر با مشخصات طرح برابری داشته باشد .

X
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس