حد كشسانی قیر- خاصیت انگمی

حد كشسانی قیر- خاصیت انگمی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران

آزمایشگاه: آزمایشگاه روسازی راه- قیر و آسفالت

مدیر آزمایشگاه: دکتر سعید غفارپور جهرمی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: ایران
نام مسئول: مهندس حسین غلامعلی
شماره(های) تماس: 021-22970021
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد. دانلود کاتالوگ
آزمایش خاصیت انگمی قیر (ASTM D113) آزمایش خاصیت انگمی قیر (ASTM D113)
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس