حد اشتعال

حد اشتعال

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران

آزمایشگاه: آزمایشگاه روسازی راه- قیر و آسفالت

مدیر آزمایشگاه: دکتر سعید غفارپور جهرمی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: ایران
نام مسئول: مهندس حسین غلامعلی
شماره(های) تماس: 021-22970021
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
درجه اشتعال قیر به درجه حرارتی اطلاق می شود که وقتی دمای قیر به آن می رسد، با نزدیک نمودن شعله به سطح آزاد آن ، جرقه ای در سطح آن دیده شود. همان طور که میدانید قیرهای خالص، قطران و مخلوط آنها آتشگیر می باشند؛ لذا باید بدانیم کهقیرهایی راکه با آنها کار می کنیم را تا چه دمایی می توانیم گرم نماییم، بدون آنکه قیردچار اشتعال ویا سوختن شود. این مطلب از لحاظ ایمنی در کارگاه و آزمایشگاه بسیار حائز اهمیت است ودر صورت عدم توجه به این مطلب می تواند خطرساز باشد!
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس