آب مقطرگیری 2بارتقطیرفاطرالکترونیک

آب مقطرگیری 2بارتقطیرفاطرالکترونیک

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه: آزمایشگاه شیمی معدنی

مدیر آزمایشگاه: مهندس واعظ

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: ایرانی
نام مسئول: آرزو واعظ نائینی
شماره(های) تماس: 021-22970005-2352
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
 دستگاه تقطیر برای خالص سازی و عاری کردن آب شهری برای ازمایشگاه بکار برده می شود. 
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس