هدایت سنج - JENWEY

هدایت سنج - JENWEY

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه: آزمایشگاه شیمی تجزیه

مدیر آزمایشگاه: مهندس واعظ

تعرفه ثابت: 0 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: انگلستان
نام مسئول: آرزو واعظ نائینی
شماره(های) تماس: 021-22970005-2352
برای استفاده از این تجهیز باید 30% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.

یک از پارامترهای مهم در آزمایشگاه‌ها اندازه‌گیری هدایت نمونه‌ها می‌باشد. هرچه میزان نمک، اسیدیته یا قلیائیت محلول بیشتر باشد هدایت آن محلول بیشتر است و واحد آن S/m یا S/cm است. در واقع هدایت به وسیله اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی محلول بیان می‌شود. اندازه‌گیری هدایت غالباً برای کاربردهایی نظیر تولید آب خالص یا تعیین شوری آب نمک استفاده می‌شود. ساده‌ترین نوع سل اندازه‌گیری هدایت شامل دو الکترود پلاتین با سطح و فاصله مشخص است.

تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس