ترازوی بادقت 0.0001 گرم مدلIIAXIS

ترازوی بادقت 0.0001 گرم مدلIIAXIS

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه: آزمایشگاه شیمی عمومی

مدیر آزمایشگاه: مهندس واعظ

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: AXIS
نام مسئول: آرزو واعظ نائینی
شماره(های) تماس: 021-22970005-2352
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
وزن کردن مواد درحد  ده هزارم گرم
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس