ابزار ودستگاههای مكمل اموزشی ازمایشگاه میكرو كنترلر

ابزار ودستگاههای مكمل اموزشی ازمایشگاه میكرو كنترلر

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی برق

آزمایشگاه: آزمایشگاه مدار منطقی و میکروکنترلر

مدیر آزمایشگاه: مهندس امیر عباس محمد هادی

تعرفه ثابت: 150000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: امیر عباس محمد هادی
شماره(های) تماس: 021-22970006
برای استفاده از این تجهیز باید 50% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
این وسائل شامل منابع تغذیه dcانالوگ و دیجیتال/فانكشن ژنراتور/ اسیلوسكوپ از نوع دیجیتال وآنالوگ/برد برد/پروگرامرavr/وكامپیوتر جهت برنامه نویسی میباشد
هزینه هر ساعت استفاده 150000ریال
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس