سیستم اموزشی سیستمهاِی قدرت

سیستم اموزشی سیستمهاِی قدرت

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی برق

آزمایشگاه: آزمایشگاه سیستم های قدرت

مدیر آزمایشگاه: مهندس امیر عباس محمد هادی

تعرفه ثابت: 500000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: terco
نام مسئول: امیر عباس محمد هادی
شماره(های) تماس: 021-22970006
برای استفاده از این تجهیز باید 50% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
سیستم اموزشی فوق شامل مدل نیروگاه /ترانس نیروگاه /مدل توربین وژنراتور/باس بار دوبل/ رله های اضافه جریان و اضافه ولتاژو.../مدل بارهای مختلف ومدل امپدانس خط و......میباشد
تعرفه هرساعت کار با دستگاه500000ریال
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس