تك محوری

تك محوری

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران

آزمایشگاه: آزمایشگاه مکانیک خاک

مدیر آزمایشگاه: دکتر سعید غفارپور جهرمی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: انگلستان
نام مسئول: دکتر سعید غفارپور جهرمی
شماره(های) تماس: 021-22970060-2556
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
تک محوری دیجیتال به ظرفیت 1 تن
تک محوری دستی به ظرفیت 500 کیلوگرم
تک محوری دستی به ظرفیت 300 کیلوگرم
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس