فشار سنج جیوه ای

فشار سنج جیوه ای

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

آزمایشگاه: آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

مدیر آزمایشگاه: دکتر مجید کاشف

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: شرکت ریشتر و کشور آلمان
نام مسئول: سجاد کرمی پناه
شماره(های) تماس: 021-22970051-2314
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
این دستگاه ساخت شرکت ریشتر و کشور آلمان می باشد . هرگاه فشار خون بتواند بر فشار کیسه غلبه آید از رگ عبور می کند که صداری عبور آن از طریق گوشی پزشکی شنیده می شود در این لحضه فشار خون سیستولی بر صفحه مدرج شده با حرکت جیوه مشخص می شود. 
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس