پالس متر مچی

پالس متر مچی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

آزمایشگاه: آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

مدیر آزمایشگاه: دکتر مجید کاشف

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: آلمان
نام مسئول: سجاد کرمی پناه
شماره(های) تماس: 021-22970051-2314
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
پالس متر یا ضربان سنج این دستگاه شامل یک دستکش نگه دارنده دستگاه اندازه گیری و نگه دارنده دستگاه می باشد. این دستگاه قابل برنامه ریزی می باشد به صورتی که می توان حداکثر و حداقل ضربان را وارد دستگاه کرد و هرگاه ضربان از یکی از محدوده خارج شود دستگاه هشدار دهد. 
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس