ست سنکرون

ست سنکرون

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی برق

آزمایشگاه: آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی

مدیر آزمایشگاه: مهندس مهران کاویانی

تعرفه ثابت: 500000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: EDVARDS-LAB
نام مسئول: رضا افقری
شماره(های) تماس: 021-22970061-2419
برای استفاده از این تجهیز باید 30% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد. دانلود کاتالوگ
این ست سا خت کشور کانادااست واز کوپلینگ مکانیکی سه ما شین الکتر یکی به وجود آمده که در واقع یک نیروگاه کوچک است وقابلیت موازی شدن با
شبکه ی برق سراسری را دارد:
1-ماشین الکتریکی DC که به عنوان الکتروموتور استفاده می گردد.
2-ماشین الکتریکی AC سنکرون که به عنوان مولد استفاده می گردد.
3-ماشین الکتریکی DC که به عنوان مولد یا اگزایتراستفاده می گردد.
تعرفه بدون مواد استفاده از این دستگاه ساعتی 500000ریال است.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس