ست DC

ست DC

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی برق

آزمایشگاه: آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی

مدیر آزمایشگاه: مهندس مهران کاویانی

تعرفه ثابت: 500000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: EDVARDS-LAB
نام مسئول: رضا افقری
شماره(های) تماس: 021-22970061-2419
برای استفاده از این تجهیز باید 30% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد. دانلود کاتالوگ
این ست ساخت کشور کانادا است واز دو ما شین الکتریکی DC که با هم کوپل مکانیکی شده اند به وجود امده است:
1-ماشین الکتریکی DC که به عنوان الکتروموتور استفاده می گردد.
2-ماشین الکتریکی DC که به عنوان مولد استفاده می گردد.
تعرفه بدون مواد استفاده از این دستگاه ساعتی 500000ریال است.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس