برد آموزشی میكروكنترلر arm

برد آموزشی میكروكنترلر arm

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی برق

آزمایشگاه: آزمایشگاه مدار منطقی و میکروکنترلر

مدیر آزمایشگاه: مهندس امیر عباس محمد هادی

تعرفه ثابت: 250000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: امیر عباس محمد هادی
شماره(های) تماس: 021-22970006
برای استفاده از این تجهیز باید 70% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
تجهیزات آ موزشی این برد شامل میكروكنترلرarm/انواع ال سی دی/استپ موتور / صفحه ماتریسی /موتور انكودر / انواع 7segment/فرستنده و گیرنده صوتی/و........میباشد هزینه 1ساعت استفاده از 
ست اموزشی250000ریال
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس