برد آموزشی مدار فرمان

برد آموزشی مدار فرمان

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی برق

آزمایشگاه: آزمایشگاه plc

مدیر آزمایشگاه: مهندس امیر عباس محمد هادی

تعرفه ثابت: 350000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: ایران
نام مسئول: امیر عباس محمد هادی
شماره(های) تماس: 021-22970006
برای استفاده از این تجهیز باید 50% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
این برد شامل :
كنتاكتور /ورودی سه فاز/تایمر/شستی های قطع ووصل/ موتورهای القایی سه فاز وتكفاز/وانواع فیوز و بیمتال میباشد.

تعرفه برای هر ساعت کا ر با دستگاه: 350000 ریالتعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس