دستگاه تست کاویتاسیون

دستگاه تست کاویتاسیون

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه مکانیک سیالات

مدیر آزمایشگاه: مهندس حامد قلی پور

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: دانشگاه شهید رجایی
نام مسئول: حامد قلی پور
شماره(های) تماس: 021-22970060-2342
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
این دستگاه به کاربر امکان مشاهده پدیده کاویتاسیون را در هنگام افت فشار در خروج از اوریفیس می دهد. با استفاده از آن می توان میزان حبابهای ایجاد شده در اثر کاویتاسیون در دبی های مختلف را بررسی نمود.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس