دستگاه انتقال حرارت تشعشعی

دستگاه انتقال حرارت تشعشعی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه انتقال حرارت

مدیر آزمایشگاه: مهندس حامد قلی پور

تعرفه ثابت: 1000000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: Iranian Precise system
نام مسئول: حامد قلی پور
شماره(های) تماس: 021-22970060-2342
برای استفاده از این تجهیز باید 30% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
این دستگاه با داشتن منبع تولید حرارت و نور قابل تنظیم و فیلترهای رنگی مختلف گستره انجام آزمایشات زیادی را دارد که عبارتند از:
-بررسی قوانین اساسی حاکم بر تشعشع حرارتی توسط دو منبع نوری و گرمایی
-نمایش قانون کیرشهف در تشعشع
-بدست آوردن ضریب صدور برای صفحات مختلف در انتقال حرارت تشعشعی
-بدست آوردن اثر زاویه دید (Shape factor) در انتقال حرارت تشعشی
-بررسی اثر قرارگیری سطوح مقابل هم در انتقال حرارت تشعشی
-بدست آوردن ثابت استفان بولتزمن
(هزینه استفاده از دستگاه به ازای هر یک ساعت 1000000 ریال می باشد)
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس