پمپ حرارتی

پمپ حرارتی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه ترمودینامیک

مدیر آزمایشگاه: مهندس حامد قلی پور

تعرفه ثابت: 200000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: Plint انگلیس
نام مسئول: حامد قلی پور
شماره(های) تماس: 021-22970061-2342
برای استفاده از این تجهیز باید 30% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
این دستگاه در حقیقت یک پمپ حرارتی معکوس شونده است که در آن با استفاده از یک سوئیچ کاربر می تواند دستگاه را از حالت پمپ حرارتی به کولر تغییر دهد.با استفاده از این دستگاه می توان دبی هوای تهویه شده، ضریب عملکرد کولر و پمپ حرارتی و همچنین تلفات حرارتی را محاسبه نمود.
(هزینه استفاده از دستگاه به ازای هر یک ساعت 200000 ریال می باشد)
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس