دستگاه تحلیل تجربی تنش (فتوالاستیسیته)

دستگاه تحلیل تجربی تنش (فتوالاستیسیته)

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد

مدیر آزمایشگاه: مهندس حامد قلی پور

تعرفه ثابت: 1000000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: حامد قلی پور
شماره(های) تماس: 021-22970061-2342
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
با استفاده از این دستگاه می توان توزیع تنش را در اثر بارگذاری بر روی یک جسم شفاف مشاهده نمود یا به عبارت دیگر کانتورهای تنش چه در بارگذاری کششی چه فشاری بر روی جسم با این دستگاه قابل مشاهده است.
(هزینه استفاده از دستگاه به ازای هر یک ساعت 1000000 ریال می باشد)
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس