میز کار هیدرولیک

میز کار هیدرولیک

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک

مدیر آزمایشگاه: مهندس حامد قلی پور

تعرفه ثابت: 350000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: امریکا
نام مسئول: حامد قلی پور
شماره(های) تماس: 021-22970060-2342
برای استفاده از این تجهیز باید 30% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
مجموعه ای مشتمل بر پمپ روغن، دبی سنج، فشارسنج ها، اکومولاتور، موتور، سیلندر یک طرفه و دوطرفه، انواع شیرها، شیلنگ ها و چند راهی ها و غیره برای سوار کردن مدارهای متفاوت و متنوع هیدرولیکی و بررسی عملکرد آنها.
(هزینه استفاده از دستگاه به ازای هر یک ساعت 350000 ریال می باشد)
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس