دستگاه تست هدایت حرارتی جامدات

دستگاه تست هدایت حرارتی جامدات

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه انتقال حرارت

مدیر آزمایشگاه: مهندس حامد قلی پور

تعرفه ثابت: 1000000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: Iranian Precise system
نام مسئول: حامد قلی پور
شماره(های) تماس: 021-22970060-2342
برای استفاده از این تجهیز باید 30% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
با استفاده از این دستگاه می توان هدایت حرارتی در جامدات مختلف را در جهت های محوری و شعاعی بررسی نموده و ضریب هدایت حرارتی را برای آنها بدست آورد. این دستگاه دارای دو قابلیت آموزشی و تحقیقاتی میباشد.
(هزینه استفاده از دستگاه به ازای هر نمونه تست 1000000 ریال می باشد)

تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس