ترمو‌متر

ترمو‌متر

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین

آزمایشگاه: کارگاه ریخته گری

مدیر آزمایشگاه: دکتر سیدمحمود فاطمی

تعرفه ثابت: 200000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: نامشخص
نام مسئول: سیدمحمود فاطمی
شماره(های) تماس: 021-22970061
برای استفاده از این تجهیز باید 50% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
هر اندازه گیری دمای مذاب 200000 ریال
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس