تست چسبندگی رنگ pull off

تست چسبندگی رنگ pull off

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین

آزمایشگاه: آزمایشگاه رنگ چوب

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمد غفرانی

تعرفه ثابت: 450000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: آمریکا
نام مسئول: فرزاد اربابی قمصری
شماره(های) تماس: 021-22970061-2253
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
این دستگاه میزان چسبندگی رنگ به سطح که یکی از پارامترهای مهم کیفیت رنگ است به صورت اتوماتیک و با مشخص کردن مقدار عددی به MPa یا PSi مشخص می کند
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس