ترازوی آزمایشگاهی

ترازوی آزمایشگاهی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین

آزمایشگاه: آزمایشگاه فیزیک چوب

مدیر آزمایشگاه: دکتر رنگ آور

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: ژاپن
نام مسئول: فرزاد اربابی قمصری
شماره(های) تماس: 021-22970061-2253
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
از این وسیله جهت اندازه گیری وزن مواد و اشیاء تا ظرفیت 600 گرم و دقت 0.01 گرم استفاده می شود
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس